“มอบเงินอุดหนุนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค(กสศ.)”

“มอบเงินอุดหนุนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค(กสศ.)”

คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร […]

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานประจำปีการศึกษา 2565

“รับมอบรถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ  ของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม”

“รับมอบรถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ  ของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม”

พิธีวันสถาปนาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ครบรอบ 64ปี

พิธีวันสถาปนาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ครบรอบ 64ปี

การอบรมขับเคลื่อนแนวทางดำเนินงาน วิธีประเมิน ตำแหน่งวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การอบรมขับเคลื่อนแนวทางดำเนินงาน วิธีประเมิน ตำแหน่งวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา