ศึกษาดูงานโรงเรียน SCQA ณ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

ศึกษาดูงานโรงเรียน SCQA ณ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ร่วมงาน “วันเกียรติยศ หัวใจสีแดง” ประจำปีการศึกษา 2565

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ร่วมงาน “วันเกียรติยศ หัวใจสีแดง” ประจำปีการศึกษา 2565

ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ป […]

เด็กดำรงฯสุดเจ๋ง คว้ารางวัล Silver Medal Award จากการเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ The 2nd International Festival of Engineering Science and Technology (I – FEST2) ณ สาธารณรัฐตูนิเซีย

เด็กดำรงฯสุดเจ๋ง คว้ารางวัล Silver Medal Award จากการเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ The 2nd International Festival of Engineering Science and Technology (I – FEST2) ณ สาธารณรัฐตูนิเซีย

โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสหวิทยาเขตอิงโขง วันแห่งเกียรติยศ “หัวใจสีแดง” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

“การประเมินเชิงประจักษ์ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565”

“การประเมินเชิงประจักษ์ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565”

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายศูนย์เยาวชน อบจ.เชียงราย “กลุ่มต้นกล้าความดี ครั้งที่ ๖” กิจกรรมรวมเยาว์บรรเทาทุกข์ “เรียนรู้เรื่องโรคซึมเศร้า”