การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

วันเกียรติยศหัวใจสีแดง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา2565

วันเกียรติยศหัวใจสีแดง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนมาตรฐานการศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ปีการศึกษา2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนมาตรฐานการศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ปีการศึกษา2566

สพม.เชียงราย – โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ต้อนรับนักเรียนหลังคว้ารางวัลใหญ่ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (I-FEST2)

สพม.เชียงราย – โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ต้อนรับนักเรียนหลังคว้ารางวัลใหญ่ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (I-FEST2)

คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ “ปรับกระบวนทัศน์พัฒนา ม.ป.ศ.” ประจำปีการศึกษา 2566

คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ “ปรับกระบวนทัศน์พัฒนา ม.ป.ศ.” ประจำปีการศึกษา 2566

นายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร […]

ทดสอบวัดความรู้นักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ทดสอบวัดความรู้นักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566