ร่วมส่งครูชวัลลักษณ์ สมหวัง พนักงานราชการ ในโอกาสที่ได้ย้ายไปปฎิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม

ร่วมส่งครูชวัลลักษณ์ สมหวัง พนักงานราชการ ในโอกาสที่ได้ย้ายไปปฎิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในกิจกรรมหัวใจสีแดงของสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในกิจกรรมหัวใจสีแดงของสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ได้รับการพิจารณาการคัดเลือกเข้ารับรางวัลโครงการ คัดสรรคนดี…สู่สังคม ประจำปี 2566

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ได้รับการพิจารณาการคัดเลือกเข้ารับรางวัลโครงการ คัดสรรคนดี…สู่สังคม ประจำปี 2566

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวย […]

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566 และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566 และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนต่อโครงการห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนต่อโครงการห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

นายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิืศาสตร […]

การประชุมสัมมนาก่อนการปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕