วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

จำนวนผู้ชม: 4

โรงเรียนพญาเม็งราย ร่วมต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ที่เดินทางมาศึกษาดูงานในหัวข้อ “โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School”

โรงเรียนพญาเม็งราย ร่วมต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ที่เดินทางมาศึกษาดูงานในหัวข้อ “โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School”

จำนวนผู้ชม: 5

พิธีปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖

พิธีปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖

จำนวนผู้ชม: 3

การประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖

การประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖

จำนวนผู้ชม: 3

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

จำนวนผู้ชม: 23

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมต้อนรับครูบรรจุใหม่และครูย้ายมาปฏิบัติราชการ

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมต้อนรับครูบรรจุใหม่และครูย้ายมาปฏิบัติราชการ

จำนวนผู้ชม: 9