โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมเข้าร่วมพิธีเปิด และนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตอิงโขง จังหวัดเชียงราย “เจ้าหลวงเวียงแก่นเกมส์ ๒๕๖๖” ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมเข้าร่วมพิธีเปิด และนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตอิงโขง จังหวัดเชียงราย “เจ้าหลวงเวียงแก่นเกมส์ ๒๕๖๖” ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

จำนวนผู้ชม : 23

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมจัดพิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ๒๕ พฤศจิกายน

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมจัดพิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ๒๕ พฤศจิกายน

จำนวนผู้ชม : 12

ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมก่อการครูออนทัวร์&ก่อการครูล้านนา

ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนยางฮอมวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมก่อการครูออนทัวร์&ก่อการครูล้านนา

จำนวนผู้ชม : 10

รับการตรวจเยี่ยมจาก คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

รับการตรวจเยี่ยมจาก คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

จำนวนผู้ชม : 13 วัน ศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบ้ […]

เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนกองทุนการศึกษาภาคเหนือ 32 แห่ง

เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนกองทุนการศึกษาภาคเหนือ 32 แห่ง

จำนวนผู้ชม : 17 วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2566 นาย […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามข้อตกลงการพัฒนางาน (ว.PA) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ปีงบประมาณ 2566-2567

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามข้อตกลงการพัฒนางาน (ว.PA) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ปีงบประมาณ 2566-2567

จำนวนผู้ชม : 14 วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 โรงเรียนสาม […]