ผอ.สิริชัย เรียนเชิญท้องถิ่นและชุมชนร่วมทำบุญผ้าป่าและตานเจดีย์ข้าวเปลือก 67

ผอ.สิริชัย เรียนเชิญท้องถิ่นและชุมชนร่วมทำบุญผ้าป่าและตานเจดีย์ข้าวเปลือก 67

จำนวนผู้ชม : 30

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมกับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT/TPAT) “กล่องความรู้ สู่ความสุข” ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2566

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมกับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT/TPAT) “กล่องความรู้ สู่ความสุข” ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2566

จำนวนผู้ชม : 45

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมกับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT/TPAT) “กล่องความรู้ สู่ความสุข” ระหว่างวันที่ ๔-๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมกับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT/TPAT) “กล่องความรู้ สู่ความสุข” ระหว่างวันที่ ๔-๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

จำนวนผู้ชม : 19

พิธีปิดการแข่งขันกีฬา กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงรายสหวิทยาเขตอิงโขง “เจ้าหลวงเวียงแก่นเกมส์ ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

จำนวนผู้ชม : 18

รางวัลอันดับ 1 “โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ดีเด่น” ในโครงการ ครบรอบ10ปี ห้องสมุดมีชีวิต KPI อบอุ่น ห่วงใย สานต่ออนาคตไทย ไม่ทิ้งกัน บริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566

จำนวนผู้ชม : 13

ผอ.สิริชัย ให้กำลังใจ นักเรียน ม.6 เตรียมความพร้อมการทดสอบความถนัด

ผอ.สิริชัย ให้กำลังใจ นักเรียน ม.6 เตรียมความพร้อมการทดสอบความถนัด

จำนวนผู้ชม : 30