ผู้แทนสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดเชียงราย โดยคุณจุฬารัตน์ ปุ่นทอง พร้อมคณะได้มอบทุนการศึกษาให้ นายภูธิป มาชม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดเชียงราย โดยคุณจุฬารัตน์ ปุ่นทอง พร้อมคณะได้มอบทุนการศึกษาให้ นายภูธิป มาชม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

จำนวนผู้ชม: 3

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมจัดการประชุมคณะกรรมการ 3 บอร์ด

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมจัดการประชุมคณะกรรมการ 3 บอร์ด

จำนวนผู้ชม: 5 เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566 โรงเรี […]

นิเทศติดตาม Active Learning

นิเทศติดตาม Active Learning

จำนวนผู้ชม: 5

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะกรรมการกับกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะกรรมการกับกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

จำนวนผู้ชม: 5

คณะผู้บริหาร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ต้อนรับและแสดงความยินดี แก่คณะครูที่ย้ายมารับตำแหน่ง ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

คณะผู้บริหาร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ต้อนรับและแสดงความยินดี แก่คณะครูที่ย้ายมารับตำแหน่ง ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

จำนวนผู้ชม: 3 นายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สาย […]

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

จำนวนผู้ชม: 11