“โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม รับการตรวจเยี่ยมจากผอ.เขต”

“โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม รับการตรวจเยี่ยมจากผอ.เขต”

จำนวนผู้ชม: 10 เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566 โร […]

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

จำนวนผู้ชม: 16

การกำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การกำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

จำนวนผู้ชม: 18

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ร่วมเวทีนำเสนอผลงานโรงเรียนเชียงรายเท่าทันภัยออนไลน์

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ร่วมเวทีนำเสนอผลงานโรงเรียนเชียงรายเท่าทันภัยออนไลน์

จำนวนผู้ชม: 11

โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแก่เด็กและเยาวชนตำบลบุญเรือง จัดโดย งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแก่เด็กและเยาวชนตำบลบุญเรือง จัดโดย งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

จำนวนผู้ชม: 22

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม   ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา นำโดย ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รองผอ.สพม.พะเยา , ผอ.วิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยประธานสหวิทยาเขตภูกามยาว ,วิทยาเขตภูลังกา ,นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา และคณะผู้บริหารสถานศึกษา สพม.พะเยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านแผนเผชิญเหตุสถานศึกษาปลอดภัย (MOE SAFETY CENTER)    

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา นำโดย ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รองผอ.สพม.พะเยา , ผอ.วิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยประธานสหวิทยาเขตภูกามยาว ,วิทยาเขตภูลังกา ,นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา และคณะผู้บริหารสถานศึกษา สพม.พะเยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านแผนเผชิญเหตุสถานศึกษาปลอดภัย (MOE SAFETY CENTER)    

จำนวนผู้ชม: 8