โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมทำ MOU กับมหาวิทยาลัยครูกว่างซี ประเทศจีน

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมทำ MOU กับมหาวิทยาลัยครูกว่างซี ประเทศจีน

จำนวนผู้ชม: 26

นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ต้อนรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

จำนวนผู้ชม: 14

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกได้จัดค่าย “ครอบครัวสัมพันธ์” ให้กับตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียน

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกได้จัดค่าย “ครอบครัวสัมพันธ์” ให้กับตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียน

จำนวนผู้ชม: 17

ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปล้องวิทยาคมต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลเชียงรายในโอกาสที่ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชยพล ต๊ะหล้า ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนปล้องวิทยาคม

ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปล้องวิทยาคมต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลเชียงรายในโอกาสที่ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชยพล ต๊ะหล้า ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนปล้องวิทยาคม

จำนวนผู้ชม: 11

โรงเรียนปล้องวิทยาคมรับการนิเทศตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1/2566 จากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.เชียงราย

โรงเรียนปล้องวิทยาคมรับการนิเทศตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1/2566 จากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.เชียงราย

จำนวนผู้ชม: 18

การติดตามกิจกรรมการนำแผนการจัดการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติจริงผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) วงรอบที่ 1

การติดตามกิจกรรมการนำแผนการจัดการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติจริงผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) วงรอบที่ 1

จำนวนผู้ชม: 35