การสอนออนไลน์ของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

การสอนออนไลน์ของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

จำนวนผู้ชม: 1

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564

จำนวนผู้ชม: 1

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมจัดการเรียนการสอน online

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมจัดการเรียนการสอน online

จำนวนผู้ชม: 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเม็งรายมหา […]

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม รับมอบตัวนักเรียนใหม่

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม รับมอบตัวนักเรียนใหม่

จำนวนผู้ชม: 2 วันที่ 29-30พฤษภาคม 2564 โรงเรียนเม็งรายม […]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564

จำนวนผู้ชม: 3

ร่วมทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการศึกษาเรียนร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย

ร่วมทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการศึกษาเรียนร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนผู้ชม: 2