โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม บริจาคน้ำดื่มแก่โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม บริจาคน้ำดื่มแก่โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

จำนวนผู้ชม: 2

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

จำนวนผู้ชม: 2 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2564 โรงเรียนป […]

” โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 “

” โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 “

จำนวนผู้ชม: 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2564 โ […]

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

จำนวนผู้ชม: 2

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

จำนวนผู้ชม: 1 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  โร […]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับนายสุธิพงษ์ ใจแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ระดับภูมิภาค

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับนายสุธิพงษ์ ใจแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ระดับภูมิภาค

จำนวนผู้ชม: 1