โรงเรียนปล้องวิทยาคมจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โรงเรียนปล้องวิทยาคมจัดการเรียนการสอนออนไลน์

จำนวนผู้ชม: 2 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่ชั้น ม […]

“ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอำเภอป่าแดดคนใหม่”

“ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอำเภอป่าแดดคนใหม่”

จำนวนผู้ชม: 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 […]

“จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียน ScQA “

“จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียน ScQA “

จำนวนผู้ชม: 2      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. […]

โรงเรียนวาวีวิทยาคมได้เข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกล ผ่านช่องทาง OBEC Channel

โรงเรียนวาวีวิทยาคมได้เข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกล ผ่านช่องทาง OBEC Channel

จำนวนผู้ชม: 2 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน […]

“รร.ป่าแดดวิทยาคมศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล“

“รร.ป่าแดดวิทยาคมศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล“

จำนวนผู้ชม: 2     เมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ 2564 […]

รับรางวัลระดับเหรียญเงิน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

จำนวนผู้ชม: 3 ด้วยทีมงานนวัตกรรมโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ไ […]