รับมอบเกียรติบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

รับมอบเกียรติบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

จำนวนผู้ชม: 3

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จำนวนผู้ชม: 2 วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้า […]

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19

จำนวนผู้ชม: 2

ป่าแดดวิทฯ ส่งมอบน้ำใจ ต้านภัย COVID-19

ป่าแดดวิทฯ ส่งมอบน้ำใจ ต้านภัย COVID-19

จำนวนผู้ชม: 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564 โรง […]

ร่วมด้วยช่วยกัน วัคซีนโควิด-19 (COVID 19)

ร่วมด้วยช่วยกัน วัคซีนโควิด-19 (COVID 19)

จำนวนผู้ชม: 2 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2564 โรงเรียนย […]

นักเรียนสนุก  ครูสุขใจ มาเรียนกับเรา…ปล้องวิทยาคม

นักเรียนสนุก ครูสุขใจ มาเรียนกับเรา…ปล้องวิทยาคม

จำนวนผู้ชม: 3