โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม เปิดเรียนแบบ On site เป็นวันแรกและมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม เปิดเรียนแบบ On site เป็นวันแรกและมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวนผู้ชม: 2

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

จำนวนผู้ชม: 3

โรงเรียนยางฺฮอมวิทยาคม เปิดเรียนแบบ On site  เป็นวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนยางฺฮอมวิทยาคม เปิดเรียนแบบ On site เป็นวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

จำนวนผู้ชม: 2 ในวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นาย […]

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม   ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (COVID-19)

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (COVID-19)

จำนวนผู้ชม: 2 ในวันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564  ผู้บ […]

สาธารณสุขอำเภอเวียงป่าเป้า เข้าตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

สาธารณสุขอำเภอเวียงป่าเป้า เข้าตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

จำนวนผู้ชม: 2

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมคม ประเมินคณะครูเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมคม ประเมินคณะครูเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ

จำนวนผู้ชม: 2