วันที่ 29-30พฤษภาคม 2564 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการประยูร ชาติชำนาญ ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 โดย มอบตัว ม.1 วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 และ ม.4 วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)