เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม โดยการนำของ ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร หัวกลุ่มสาระ หัวหน้างาน รับการตรวจเยี่ยม จาก นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย พร้อมคณะในการเตรียมความพร้อมสำหรับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้านอาคารสถานที่ ครู บุคลากร งบประมาณ รวมถึงมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะ มาตรการความปลอดภัยของนักเรียน ณ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม