กำกับติดตามการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน โดย นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการ สพม.เชียงราย

จำนวนผู้ชม: 8 โดย นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการ สพม.เชี […]

ประชุมประจำเดือน

จำนวนผู้ชม: 6 รูปภาพทั้งหมด

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2566

จำนวนผู้ชม: 6 รูปภาพทั้งหมด

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน OBECQA

จำนวนผู้ชม: 8 รูปภาพทั้งหมด

ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

จำนวนผู้ชม: 7 รูปภาพทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นำนักเรียนรับฟังโอวาท รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

จำนวนผู้ชม: 6