การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

จำนวนผู้ชม: 26

พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนแม่จันวิทยาคมและมหาวิทยาลัยครูกว่างซี

จำนวนผู้ชม: 21

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่1(ภาษาอังกฤษ)ร่วมกับงาน EIS จัดกิจกรรม DS Beginner’s Camp For M.1

จำนวนผู้ชม: 9

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเนื่องในโอกาสได้รับรางวัลประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น แห่งประเทศไทย

จำนวนผู้ชม: 7

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Sex Education

จำนวนผู้ชม: 16

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนชั้น ม.1 รุ่นที่ 1

จำนวนผู้ชม: 6