ชมรมครูและข้าราชการนอกประจำการ อ.เวียงป่าเป้ามอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี

จำนวนผู้ชม: 1

กิจกรรมทำบุญตักบาตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จำนวนผู้ชม: 11

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จำนวนผู้ชม: 15

“ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566″

จำนวนผู้ชม: 5 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2566 โรงเรีย […]

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ แสดงความยินดีกับประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นบุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จำนวนผู้ชม: 9

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ แสดงความยินดีกับ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นบุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จำนวนผู้ชม: 5